ഇറാനിയൻ വനിതാ ചെസ്സ് കളിക്കാരി ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു

title image

ഇറാനിയൻ ഹിജാബ് പ്രതിഷേധത്തെ പിന്തുണച്ച് 25 കാരിയായ അന്താരാഷ്ട്ര ചെസ്സ് താരം സാറാ കദം ഹിജാബ് ധരിക്കാതെയാണ് മത്സരിച്ചത്.

കസാഖിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന ഫിഡെ വേൾഡ് ചെസ്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കാതെ സാറ കളിക്കുന്ന ചിത്രം ഇറാൻ മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു. സാറ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിശ്ശബ്ദയാണ്. ആഗോളതലത്തില് 804-ാം സ്ഥാനത്താണ് അവര് .

വാർത്ത ചേർത്തത്: NewsPen തീയതി: 28-Dec-2022

നിരാകരണം: മുകളിലുള്ള വാർത്താ ഉള്ളടക്കം ന്യൂസ്‌പെൻ ഉപയോക്താക്കൾ സമർപ്പിച്ചതാണ് കൂടാതെ ബാഹ്യ വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് സ്‌ക്രാപ്പ് ചെയ്‌തതുമാണ്.

അടുത്തിടെ ചേർത്ത വാർത്തകൾ