"ഞങ്ങൾ നിലവിലില്ല... ഞങ്ങളെ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു": അഫ്ഗാൻ സ്ത്രീകൾ

title image

ജനീവ: 2021 ൽ താലിബാൻ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ലിംഗവിവേചനം നേരിടാൻ ശക്തമായ ആഗോള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഫ്ഗാൻ വനിതകൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ തിങ്കളാഴ്ച സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ജനീവയില് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മനുഷ്യാവകാശ കൗണ്സിലില് സംസാരിക്കവേ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മാധ്യമപ്രവര്ത്തക മഹ്ബൂബ സെറാജ് പറഞ്ഞു: "ഇന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില് മനുഷ്യാവകാശങ്ങള് നിലവിലില്ല".

സ്ത്രീകളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ, ശബ്ദം മുഴക്കുന്നതിൽ താൻ "രോഗിയും ക്ഷീണിതയുമാണ്" എന്ന് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തക പറഞ്ഞു.

വാർത്ത ചേർത്തത്: NewsPen തീയതി: 13-Sep-2022

നിരാകരണം: മുകളിലുള്ള വാർത്താ ഉള്ളടക്കം ന്യൂസ്‌പെൻ ഉപയോക്താക്കൾ സമർപ്പിച്ചതാണ് കൂടാതെ ബാഹ്യ വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് സ്‌ക്രാപ്പ് ചെയ്‌തതുമാണ്.

അടുത്തിടെ ചേർത്ത വാർത്തകൾ